NoDig-kalkulator®
Versjon 1.1

NoDig-kalkulator kan lastes ned som Excel-regneark her.


Kontaktopplysninger blir lagret for å kunne sende ut oppdaterte versjoner av skjemaet.
Hvis du ikke vil at navn og epost skal lagres av oss så kan du kontakte Geir Henning Hansen
og få tilsendt skjemaet på epost.

Navn:
Organisasjon:
Epost:

ProsjektinformasjonValg av metoderResultat
 • Trasélengde
 • Type overflate
 • Transportavstander
 • Trafikk-forhold
 • Eksisterende ledningsanlegg
 • Planlagt ledningsanlegg
 • Konvensjonell graving
 • Utblokking
 • Strømperenovering
 • CO2-utslipp
 • Kostnader
 • Beslaglagt areal
 • Massehåndtering
 • Transportbehov

Bakgrunnsdata for kalkulatoren er hentet fra opplysninger gitt av aktuelle aktører i bransjen, og vil stadig forbedres når flere erfaringstall, og etter hvert flere rehabiliteringsmetoder, blir lagt inn i modellen. Resultatet av beregningene må uansett betraktes som et grovt overslag for innledende planlegging av ledningsprosjekter, og vil ikke kunne erstatte prosjektering.

Grunnlaget for kalkulatoren er utarbeidet i prosjektet NoDig versus åpen grøft – Miljømessige, økonomiske- og juridiske betraktninger, som er sammenfattet i en rapport som kan lastes ned i pdf-format her.Vi er takknemlige for tilbakemeldinger. Ved spørsmål eller kommentarer, vennligst kontakt Asplan Viak - Vann og miljø v/ geirhenning.hansen@asplanviak.no